OPIS/WizualizacjeLokalizacjaRzutyGaleriaKontakt
Galeria MM SPV
Lokalizacja

Lokalizacja

POZNAŃ W LICZBACH
blisko 560.000 mieszkańców    
40% populacji stanowią ludzie w wieku 18-45 lat
ok. 1.000.000 mieszkańców – aglomeracja poznańska
140.000 studentów
ponad 90.800 firm i korporacji
około 540.000 odwiedzających Międzynarodowe Targi Poznańskie każdego roku
1,7 miliona turystów, w tym 0,8 miliona obcokrajowców rocznie

Location

POZNAŃ IN NUMBERS
nearly 560.000 inhabitants
40% of the population consists of people aged 18-45 years
1.000.000 inhabitants - agglomeration
140.000 students
more than 90.800 companies and corporations
about 540.000 visitors of the Poznań International Fair each year
1,7 million tourists, including 0,8 million foreigners annually 

POZNAŃ - CENTRUM BIZNESU – STOLICA REGIONU

 

Poznań to jedno z najstarszych i największych polskich miast (piąte pod względem ludności, szóste pod względem powierzchni), położone nad rzeką Wartą. Poznań znajduje się pomiędzy Berlinem a Warszawą i jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym w kraju, posiada także międzynarodowy port lotniczy. Poznań to dynamiczny ośrodek gospodarczy, akademicki, naukowy i kulturalny, duży ośrodek przemysłu i usług, miejsce corocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Według zewnętrznych ocen przeprowadzonych przez agencję ratingową Moody’s Investors Service, pod względem wiarygodności dla inwestorów nieznacznie ustępuje znacznie większej stolicy Polski Warszawie. W Poznaniu działa osiem państwowych szkół wyższych (w tym 4 uniwersytety) i osiemnaście uczelnie prywatnych, kształcących łącznie blisko 140 tys. studentów. Miasto jest silnie powiązane komunikacyjnie i ekonomicznie z otaczającymi je gminami powiatu poznańskiego tworzącymi aglomerację poznańską. Miasto liczy blisko 560 tys. mieszkańców, a cała aglomeracja ok 1 miliona. W Poznaniu jest stosunkowo małe bezrobocie, a mieszkańcy, na tle innych regionów kraju są w dobrej sytuacji materialnej. Średnie zarobki są tutaj wyższe niż średnia krajowa. Duża siła nabywcza mieszkańców miasta i regionu powoduje, że w Poznaniu działa już szereg centrów handlowych, w których, szczególnie w weekendy jest bardzo dużo ludzi. Planowana jest realizacja następnych, gdyż inwestorzy nie obawiają się braku zainteresowania.

 


 

POZNAŃ – THE BUSINESS CENTRE – THE CAPITAL OF THE REGION

 

The City of Poznań is located at the Warta River and is one of the oldest and largest cities in Poland (it is fifth in term of its population and is noted at the sixth position as far as the city total are is concerned). The city is situated half way through Berlin and Warsaw (The Capital City od Poland) and it is an important road and rail junction in the country. It also has the significant international airport. The City of Poznań is very dynamic economic, university, scientific and cultural centre. It is also considered to be a valid industrial, technological and service and service centre here The Poznań International Fair is intensively operating within the whole year. According to the independent external assessment and evalution carried out by the Moody’s Investors Service Rating Agency, the City of Poznań is just a little less important venue in terms of providing credibility to the potential investors than the Capital City of Warsaw. There are 8 state universities and 18 private ones actively operating in Poznań where the total number of nearly 140.000 students widen and develop their knowledge in various fields. The city is deeply connected economically and logistically with the surrounding municipalities comprising the district of The Poznań Agglomeration. There are almost 560.000 inhabitants living in the city and nearly 1.000.000 in the whole agglomeration. The unemployment rate is noted at the level outreaching the average salary rate in the country. The substantially high inhabitants’ purchasing power in Poznań and the whole region enables a large number of already existing shopping centres to operate with the evidently immense success. The shopping centres are especially largely crowded during weekends. Investors therefore are eagerly taking the challenge of pening new malls with no fear of failure and lack of the customers’ interest.

 

 


 

OPIS/Wizualizacje|Lokalizacja|Rzuty|Galeria|Kontakt